Poslovna vizitka podjetja

Naziv podjetja: Kmetijska zadruga Metlika, z. o. o.
Skrajšani naziv: KZ Metlika z. o. o.
Sedež: Cesta XV. brigade 2, 8330 Metlika
Telefon: 07/363 7000
Faks: 07/363 7011
E-pošta: info@kz-metlika.si
Spletna stran: http://www.kz-metlika.si
Matična številka: 5129885
Davčna številka: SI36614882
Transakcijski računi: 02994-0016851866 pri NLB d.d.
10100-0011591592 pri Banki Koper d.d.
03152-1000143212 pri SKB d.d.
Direktorica: Tatjana Malešič