Program razvoja podeželja 2014-2020 do 2022

 

Sodelujemo v evropskem projektu Programa razvoja podeželja, kjer se z različnimi ukrepi trudimo zmanjšati vplive kmetovanja na okolje, ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami ter preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu.

KZ Metlika Program razvoja podeželja

 

 

V okviru Javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019 - 2023) je naše podjetje pridobilo sofinanciranje za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Cilj je izvedba digitalne transformacije podjetja, izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava na stran evropske kohezijske politike v Sloveniji

 

 

Evropski sklad za regionalni razvoj Slovenski podjetniški sklad RS

 

 

 

Sodelujemo v projektu Zakladi Bele krajine, kjer bomo z ureditvijo prodajnih mest bomo v času izvajanja projekta obstoječa prodajna mesta prilagodili potrebam izdelkov in storitev lokalnih ponudnikov, da bi povečali njihovo prodajo in ponudnikom povečali možnosti za dodatno zaposlovanje.

Zakladi Bele krajine

 

Naslov projekta: Kolektivna blagovna znamka destinacije Bela krajina

Naziv nosilca projekta: LAS Dolenjska in Bela krajina

Deležniki iz območja Bele krajine so prepoznali nujnost nadgradnje dosedanjega delovanja s kolektivno blagovno znamko. Ta se bo v nadaljevanju z blagovno znamko Dobrote Dolenjske povezovala v enoten trženjski kanal LAS DBK. V okviru projekta bo izdelan sistem podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Bela krajina (KBZ BK).

Cilji projekta: Vzpostaviti sistem kolektivne blagovne znamke (certificiranje, celostna grafična podoba). Povezati belokranjske ponudnike v enoten sistem in s tem zagotoviti kvaliteto izdelkov. Odpreti nove trženjske kanale s pomočjo prodajno promocijskih centrov, spleta, logističnega centra. Dati večjo prepoznavnost belokranjski kulinariki.

Preberite več >

 

LASDBK RIC Novo mesto CLLD

 

RIC Bela krajinaKZ Metlika Belokranjsko izročilo

 KolpaS