Vizija in poslanstvo

KZ Metlika z.o.o. je skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o zadrugah, organizirana kot zadruga z omejeno odgovornostjo, interni odnosi pa so urejeni z zadružnimi pravili. Po standardni klasifikaciji dejavnosti je naša osnovna dejavnost nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki.

S svojo zgodovino poslovanja, kvaliteto ponudbe in širino prodaje je KZ Metlika z.o.o. danes največja zadruga v Sloveniji. Organizirana je v štiri samostojne enote - programe in skupno upravo:

PROGRAM VINO, ki zajema vinsko klet in vinogradništvo,
PROGRAM MESNINE s klavnico in mesnico v Metliki ter mesni diskont v Ljubljani,
PROGRAM TRGOVINA z maloprodajnimi trgovinami in agrocentrom v Beli krajini,
PROGRAM GASTRO:

  • PC Log s skladiščem in trgovino C & C,
  • PC Ljubljana s skladiščem in trgovino C & C, mesnim diskontom in prodajalno na Litijski cesti,
  • PC Izola,
  • PC Murska Sobota s skladiščem in trgovino C & C,
  • PC Nova Gorica,
  • PC Maribor,
  • PC Radovljica,
  • PC Novo mesto

UPRAVA: direktorica, tajništvo, komerciala, splošni sektor, finančno računovodski sektor, tehnični sektor, sektor informatike in kooperacija.

Trenutno Kmetijska zadruga po razvrstitvi sodi med velika podjetja z 200 zaposlenimi. Naša usmeritev je kakovostna storitev pri oskrbi potrošnikov s celotno ponudbo ter sodelovanju s poslovnimi partnerji.

V KZ Metliki lahko vedno vsak najde nekaj zase, saj naš bogat asortiment izdelkov zadovolji želje gurmanov, poznavalcev vin, gostincev, trgovcev, podjetnikov, kmetov, vinogradnikov ali vrtičkarjev. Željeni asortiment izdelkov lahko naročite telefonsko, preko e-pošte, preko spleta ali pa v naših prodajalnah, mesnicah in prodajnih centrih po celi Sloveniji.