Iščemo sezonske delavce za trgatev

V Kmetijski zadrugi Metlika z.o.o. iščemo večje število pogodbenih delavcevza obiranje grozdja v času letošnje trgatve. Za več informacij pokličite na
telefonsko številko 041 888 003.