Ukrep 4

Razpis: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

EU Razpis

JAVNI RAZPIS
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019


NAZIV AKTIVNOSTI
»Nakup opreme v klavnici«

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »Nakup opreme v klavnici« bo potekala nabava opreme za klavnico (računalnik, tiskalnik in optični čitalec, zamenjava in nadgradnja hladilnega sistema v dveh hladilnicah in postavitev nove hladilne komore ter zamenjava sistema za pripravo tople vode).

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj naložbe je posodobitev klavnice. Poleg tega so cilji novih kapacitet in napredne tehnološke opreme izboljšati konkurenčnost zadruge ter omogočiti nadaljnjo rast in trajnostni razvoj.
Rezultati naložbe je nova oprema, ki bodo omogočili izboljšane poslovne rezultate in dvig produktivnosti, povečan obseg proizvodnje ter dvig kakovost.

POVEZAVE
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

https://skp.si/
 

 

Razpis: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

EU Razpis

JAVNI RAZPIS
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019


NAZIV AKTIVNOSTI
»Nakup opreme v vinski kleti«

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »Nakup opreme v vinski kleti« bo potekala nabava opreme za vinsko klet (barik sodi, filter, črpalka in kombinirana cisterna).

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj naložbe je posodobitev vinske kleti. Poleg tega so cilji novih kapacitet in napredne tehnološke opreme izboljšati konkurenčnost zadruge ter omogočiti nadaljnjo rast in trajnostni razvoj.
Rezultati naložbe je nova oprema, ki bodo omogočili izboljšane poslovne rezultate in dvig produktivnosti, povečan obseg proizvodnje ter dvig kakovost.

POVEZAVE
https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

https://skp.si/

 

 

 

Razpis: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021

EU Razpis

JAVNI RAZPIS
7. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2  Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2021


NAZIV AKTIVNOSTI
»UREDITEV PREDELOVALNIH KAPACITET KZ METLIKA«

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »UREDITEV PREDELOVALNIH KAPACITET KZ METLIKA« bo potekala rekonstrukcija mesno predelovalnega objekta s povečanjem obsega skladiščnih kapacitet, nabava opreme za klavnico (drsni tiri, hladilni sistem in čistilna naprava), nabava opreme za predelavo mesa (stroj za pakiranje, stroj za pranje) ter nabava opremo za vinsko klet (leseni sodi barik in 3 hl, mešalo za vino, peristaltična črpalka) z investicijsko vzdrževalnimi deli. Poleg navedenega bo v naložbo vključena tudi izgradnja lesenega skladišča (enostaven objekt) ob predelovalnem obratu, ki bo služil kot manipulacijska in skladiščna enota za kmetijske proizvode za namen predelave in z njo povezanih aktivnosti.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj naložbe je posodobitev mesno predelovalnega obrata in vinske kleti. Poleg tega so cilji novih kapacitet in napredne tehnološke opreme izboljšati konkurenčnost zadruge ter omogočiti nadaljnjo rast in trajnostni razvoj.
Rezultati naložbe so rekonstruiran mesno predelovalni objekt s povečanim obsegom skladiščnih kapacitet ter nova oprema, ki bodo omogočili izboljšane poslovne rezultate in dvig produktivnosti, povečan obseg proizvodnje ter dvig kakovost.

POVEZAVE

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_en

https://skp.si/